Kancelaria Notarialna Magdalena Kasperska Notariusz


Budynek kancelarii

LINKI

 1. Elektroniczne Księgi Wieczyste: https://ekw.ms.gov.pl/eukw/menu.do
 2. Elektroniczny dostęp do Krajowego Rejestru Sądowego: https://ems.ms.gov.pl
 3. Rejestr Aktów Poświadczenia Dziedziczenia: http://www.rejestry.net.pl
 4. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej: https://prod.ceidg.gov.pl
 5. Sąd Rejonowy w Toruniu: http://www.bip.torun.sr.gov.pl
 6. Toruński Serwis Samorządowy (oficjalny serwis Urzędu Miasta Torunia): http://www.um.torun.pl
 7. Starostwo Powiatowe Toruń: http://www.powiattorunski.pl/51,wydzialy-i-biura-starostwa.html
 8. Geoportal Miasta Torunia: http://mapa.um.torun.pl
 9. Izba Skarbowa w Bydgoszczy (Pierwszy Urząd Skarbowy w Toruniu, Drugi Urząd Skarbowy w Toruniu): http://www.izba-skarbowa.bydgoszcz.pl
 10. Internetowy System Aktów Prawnych: http://isap.sejm.gov.pl
 11. Ministerstwo Sprawiedliwości: http://ms.gov.pl
 12. Izba Notarialna w Gdańsku z siedzibą w Sopocie: http://www.gdin.pl
 13. Krajowa Rada Notarialna: http://www.krn.org.pl
©2014 Kancelaria Notarialna Magdalena Kasperska        Kopiowanie treści bez zgody autora zabronione        Toruń 87-100  Plac Teatralny 7         rejenttorun@gmail.com