Kancelaria Notarialna Magdalena Kasperska Notariusz


Budynek kancelarii

KANCELARIA

Działalność notariuszy reguluje ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie. Zgodnie z przepisami tej ustawy Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych). W zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, a czynności notarialne, dokonane przez Notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Przy dokonywaniu czynności notarialnych Notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne. Notariusz dokonuje czynności notarialnych w ramach kompetencji przyznanych mu przez obowiązujące normy prawne i w sposób uregulowany przez ustawę Prawo o notariacie. Siedzibą Kancelarii Notarialnej Magdaleny Kasperskiej jest miasto Toruń lecz zasięg działania Kancelarii jest dużo większy, obsługujemy również Klientów z innych miast takich jak: Ciechocinek, Chełmża, Włocławek, Lipno, Wąbrzeźno czy Kowalewo Pomorskie. Czynności notarialnych Notariusz dokonuje w Kancelarii Notarialnej. Biuro Kancelarii Notarialnej mieści się w Toruniu przy ulicy Plac Teatralny pod numerem 7. W bezpośrednim sąsiedztwie Kancelarii notarialnej znajduje się Urząd Miasta Torunia, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Teatr im. Wilama Horzycy oraz mBank (ten sam budynek). Przed Kancelarią notarialną znajduje się parking oraz postój taksówek. Jeśli korzystają Państwo z komunikacji miejskiej w pobliżu Kancelarii znajdują się przystanki autobusowe i tramwajowe. Czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności. W celu uzyskania informacji co do możliwości dokonania czynności notarialnych, dokumentów i innych danych niezbędnych do dokonania czynności notarialnych, wysokości taksy notarialnej, jak również wysokości podatków i opłat, których obowiązek pobrania spoczywa na Notariuszu możecie Państwo skorzystać z kontaktu z Kancelarią w sposób: osobisty, telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail). Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00. Ustalenie terminów poza godzinami otwarcia Kancelarii, możliwe jest po wcześniejszym uzgodnieniu z Notariuszem.

©2014 Kancelaria Notarialna Magdalena Kasperska        Kopiowanie treści bez zgody autora zabronione        Toruń 87-100  Plac Teatralny 7         rejenttorun@gmail.com